POLITYKA PRYWATNOŚCI

SPOLECZNOSCI SP. Z O.O. SP. K.


POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Wersja 1.2, obowiązuje od dnia 8.11.2018 r.


Każdego dnia ciężko pracujemy, aby lepiej służyć naszym użytkownikom. Dbałość o dane osobowe, które nam przekazujesz, jest dla nas istotną wartością. Chcemy, abyś miał(a) pewność, że Twoje dane są u nas bezpieczne oraz rozumiał(a), w jaki sposób je wykorzystujemy, aby zapewnić Ci lepszą obsługę.


Co opisuje ta Polityka?

Niniejsza politykę prywatności i cookies ("Polityka"):

Chcemy, aby było dla Ciebie jasne, co obejmuje niniejsza Polityka. Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z naszych usług (zwanych w tej Polityce ”naszymi Usługami”). Przez korzystanie z naszych Usług należy rozumieć:

Niniejsza Polityka obowiązuje również w przypadku, gdy kontaktujesz się z nami lub to my kontaktujemy się z Tobą odnośnie naszych Usług.

Nasze Usługi mogą zawierać linki do innych stron internetowych prowadzonych przez inne organizacje, które posiadają swoje własne polityki prywatności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takich stronach internetowych prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności tam zamieszczonymi, gdyż nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe innych organizacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) (”RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.


Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych będzie spółka Spolecznosci sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa („Administrator”, „my”).


Jakie dane przetwarzamy?

W tej sekcji dowiesz się, jakie dane osobowe możemy zbierać od Ciebie, gdy korzystasz z naszych Usług oraz jakie inne dane osobowe możemy pozyskiwać z innych źródeł.

Gdy korzystasz z naszych Usług, możesz przekazać nam:

Gdy przeglądasz Stronę Internetową możemy zbierać:

Gdy kontaktujesz się z nami lub to my kontaktujemy się z Tobą odnośnie naszych Usług lub bierzesz udział w promocjach, konkursach, ankietach lub recenzjach na temat naszych Usług, możemy zbierać:

Inne źródła danych osobowych

Możemy również wykorzystywać dane osobowe z innych źródeł, takich jak specjalistyczne firmy dostarczające informacje lub kanały mediów internetowych. Przykładowo, te inne dane osobowe pomagają nam ulepszać i mierzyć efektywność naszej komunikacji marketingowej, w tym naszych reklam internetowych.


W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe wykorzystujemy do: Ich przetwarzanie pozwala nam na: Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe w ten sposób? Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Zarządzania i usprawniania naszych codziennych operacji Zarządzanie i usprawnianie naszej Strony Internetowej Możemy używać plików cookie (tzw. „ciasteczek”) i podobnych technologii na naszej Stronie Internetowej w celu zwiększenia Twojej wygody i poprawy Twojego zadowolenia z korzystania z nich.

Niektóre pliki cookie są niezbędne, więc nie należy ich wyłączać, jeśli chcesz mieć możliwość korzystania ze wszystkich funkcji oferowanych przez nasze Strony Internetowe. Możesz wyłączyć inne ciasteczka, ale może to mieć wpływ na poziom Twojego zadowolenia z korzystania nich.
Więcej informacji o plikach cookie i sposobach ich wyłączania możesz znaleźć w sekcji Pliki cookie i podobne technologie.

Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), obejmujący między innymi:
 • zaspokajanie potrzeb naszych Użytkowników;
 • promowanie i wprowadzanie na rynek naszych produktów i usług;
 • obsługa i utrzymanie kontaktu z Tobą, zarządzanie skargami i rozstrzyganie wszelkich sporów;
 • zrozumienie naszych Użytkowników, w tym wzorców ich zachowań, jak również ich upodobań i antypatii (niechęci);
 • ochrona i wspieranie naszej działalności, pracowników, klientów i udziałowców;
 • zapobieganie i wykrywanie zachowań antyspołecznych, oszustw i innych przestępstw;
 • testowanie i rozwijanie nowych produktów i usług, jak również ulepszanie już istniejących.
Pomoc w rozwijaniu i ulepszaniu naszej oferty produktów, Usług, systemów informatycznych, know-how oraz sposobów komunikowania się z Tobą Wykorzystujemy dane osobowe do prowadzenia badań rynkowych oraz wewnętrznych badań i rozwoju, a także do ulepszania naszych systemów informatycznych (w tym w zakresie ich bezpieczeństwa) oraz naszych Usług. Dzięki temu możemy Ci lepiej służyć jako naszemu Użytkownikowi. Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Wykrywanie nadużyć finansowych i innych przestępstw oraz zapobieganie im Jest dla nas ważnym, abyśmy monitorowali, w jaki sposób nasze Usługi są wykorzystywane, aby wykrywać i zapobiegać oszustwom, innym przestępstwom i niewłaściwemu korzystaniu z nich. Pomaga nam to upewnić się, że możesz bezpiecznie korzystać z naszych Usług, w zgodzie z obowiązującymi warunkami (regulaminami) ich używania. Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Personalizowania Twojej relacji klienckiej z nami Dostarczanie Ci odpowiedniej komunikacji internetowej (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty lub reklam internetowych) dotyczącą naszych produktów i Usług. W ramach tego reklama internetowa może być wyświetlana na Stronie Internetowej oraz na stronach internetowych innych organizacji, a także w kanałach mediów internetowych (w tym na przykład z użyciem Google AdWords). Możemy również mierzyć skuteczność naszej komunikacji marketingowej oraz komunikacji naszych dostawców i Partnerów. Chcemy mieć pewność, że zapewniamy Ci komunikację marketingową, w tym reklamę internetową, która jest zgodna z Twoimi zainteresowaniami. Aby to osiągnąć mierzymy również Twoje odpowiedzi na komunikaty marketingowe dotyczące oferowanych przez nas produktów i Usług, co oznacza również, że możemy zaoferować Ci produkty i usługi, które lepiej spełniają Twoje potrzeby, jako Użytkownika.

Możesz zmienić swoje preferencje w zakresie komunikacji marketingowej, zarówno podczas rejestracji do naszych Usług, jak i w dowolnym momencie później.

Masz również wybór, jeśli chodzi o reklamę internetową. Poniżej przedstawiamy Ci możliwości wyboru w odniesieniu do plików cookie oraz tego, w jaki sposób może kontrolować swoje preferencje dotyczące internetowej reklamy behawioralnej.
Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Kontaktowania się oraz interakcji z Tobą Obsługa zapytań skierowanych do nas poprzez formularze kontaktowe na Stronie Internetowej Zapewniamy możliwość kontaktowania się z nami przy użyciu formularza kontaktowego na Stronie Internetowej. Jeżeli skierujesz do nas zapytanie korzystając z formularza kontaktowego, odpowiemy na nie. Wymagamy podania danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi – podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody. Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Zgoda podmiotu danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Kontaktowanie się z Tobą, na przykład telefonicznie, pocztą elektroniczną, listownie. Chcemy lepiej służyć Ci jako naszemu Użytkownikowi, dlatego wykorzystujemy dane osobowe do udzielania wyjaśnień lub pomocy w odpowiedzi na Twoje komunikaty, jak również do informowania Cię o zmianach, jakie wprowadziliśmy lub zamierzamy wprowadzić w naszych Usługach, które mają wpływ na Ciebie (np. zmiany w niniejszej Polityce lub regulaminach naszych Usług). Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Zapraszanie Cię do udziału w ankietach, recenzjach i innych działaniach związanych z badaniem rynku, prowadzonych w naszym imieniu przez naszych Partnerów oraz inne organizacje, a także do zarządzania tymi ankietami i recenzjami. Prowadzimy badania rynku w celu udoskonalania naszych usług. Jednakże, jeśli skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie, nie musisz brać w nich udziału. Jeśli poinformujesz nas, że nie chcesz, abyśmy kontaktowali się z Tobą w celu przeprowadzenia badań rynkowych, uszanujemy ten wybór. Nie będzie to miało wpływu na możliwość korzystania z naszych Usług. Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), z tym, że jeżeli chcemy zaprosić Cię drogą elektroniczną, taką jak e-mail lub SMS, będziemy bazować na Twojej zgodzie.
Rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń Rozpatrywanie reklamacji, roszczeń prawnych lub sporów z udziałem Ciebie lub nas. Na przykład, jeśli nie jesteś zadowolona/-y z oferowanych przez nas produktów. Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń z tym, że w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) a w innych szczególny przepis prawa, który pozwala nam przetwarzać Twoje dane, w celu wykonania naszego prawnego obowiązku (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Udostępnianie danych osobowych Partnerom i Dostawcom Usług

Ta sekcja wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe Partnerom i Dostawcom Usług

Kiedy udostępniamy dane osobowe tym firmom, wymagamy od nich, aby dane były bezpiecznie przechowywane, zaś tym firmom nie wolno ich wykorzystywać do własnych celów marketingowych, chyba że wyraziłaś/-eś na to odrębną zgodę.

Partnerzy Współpracujemy ze starannie wybranymi Partnerami, którzy realizują określone funkcje w naszym imieniu. Należą do nich, przykładowo, firmy, które dostarczają nam:
 • usługi związane z technologią (na przykład wsparcie naszej Strony Internetowej i innych systemów biznesowych, z których korzystamy w celu dostarczania Ci naszych Usług);
 • usługi związane przechowywaniem, łączeniem i analizowaniem danych;
 • usługi związane z marketingiem bezpośrednim;
 • usługi prawne i inne wyspecjalizowane usługi.
Naszym Partnerom udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają im świadczenie usług na naszą rzecz.

Niektórzy z Partnerów, z którymi współpracujemy, obsługują internetowe kanały medialne i umieszczają na tych kanałach medialnych w naszym imieniu odpowiednie reklamy internetowe naszych produktów i usług, jak również produktów lub usług naszych dostawców. Na przykład, możesz zobaczyć reklamę naszych produktów i usług, gdy korzystasz z określonej strony mediów społecznościowych.

Udostępnianie danych osobowych innym organizacjom

Możemy udostępniać dane osobowe innym organizacjom w następujących okolicznościach:


W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Wiemy, jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych i prawidłowe zarządzanie nimi. W tej sekcji przedstawiono niektóre środki bezpieczeństwa, które stosujemy.

Używamy zabezpieczeń komputerowych, takich jak zapory ogniowe i szyfrowanie danych, oraz egzekwujemy fizyczne kontrole dostępu do naszych budynków i plików w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Zezwalamy na dostęp tylko tym pracownikom, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Chronimy bezpieczeństwo Twoich danych podczas ich przesyłania, szyfrując je przy użyciu warstwy Secure Sockets Layer (SSL).

Egzekwujemy fizyczne, elektroniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w związku z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem danych osobowych. Stosownie do okoliczności możemy poprosić o potwierdzenie tożsamości, zanim udostępnimy Twoje dane osobowe.

Jakkolwiek, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych, pamiętaj jednak, że nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych nam przez Ciebie za pośrednictwem Internetu.


Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowywać będziemy przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane lub dla którego są przetwarzane, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji. Twoje dane będą przechowywane najpóźniej do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody, o ile jest ona ważną podstawą przetwarzania.


Pliki cookie i podobne technologie

Używamy plików cookies i podobnych technologii ("pliki cookie"), w celu personalizacji i poprawy jakości obsługi, podczas korzystania przez Ciebie z naszej Strony Internetowej oraz w celu dostarczenia Ci stosownych reklam internetowych. Ta sekcja zawiera więcej informacji o plikach cookie, w tym o tym, w jaki sposób je wykorzystujemy i w jaki sposób możesz dokonywać wyborów dotyczących korzystania z plików cookie.

Jak wykorzystujemy pliki cookie

Cookies to małe pliki tekstowe zawierające unikalny identyfikator, które są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, dzięki czemu urządzenie może być rozpoznawane podczas korzystania z konkretnej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Mogą one być używane tylko przez czas trwania Twojej wizyty lub mogą być wykorzystywane do mierzenia Twojej interakcji z usługami i treściami w pewnym przedziale czasu. Pliki cookie pomagają w zapewnieniu ważnych funkcji i funkcjonalności naszej Strony Internetowej oraz w celu poprawy jakości korzystania z nich przez Ciebie.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie w naszych Usługach, mogą one zostać użyte do następujących celów:

Ulepszanie sposobu działania naszej Strony Internetowej Cookies pozwalają nam usprawnić sposób działania naszej Strony Internetowej, tak abyśmy mogli spersonalizować Twoje doświadczenia klienckie i umożliwić Ci skorzystanie z wielu przydatnych funkcji, które one oferują.

Przykładowo, używamy plików cookie, aby zapamiętać preferencje po Twoim powrocie do naszej Strony Internetowej.
Poprawa wydajności naszej Strony Internetowej Cookies mogą pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób nasza Strona Internetowa jest wykorzystywana, przykładowo, do informowania nas o tym, czy podczas korzystania z nich pojawiają się komunikaty o błędach.

Pliki cookie tego rodzaju zbierają dane, które są w większości zagregowane i zanonimizowane.
Dostarczanie odpowiednich reklam internetowych, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych Używamy plików cookie, aby móc dostarczać Ci reklamy internetowe, które naszym zdaniem są dla Ciebie najbardziej odpowiednie, na naszej Strony Internetowej, stronach internetowych innych organizacji i przy użyciu mediów społecznościowych. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu są często umieszczane na naszej Stronie Internetowej przez wyspecjalizowane organizacje świadczące dla nas specjalistyczne usługi.

Te pliki cookie mogą zbierać informacje o Twoich zachowaniach w sieci, takie jak adres IP, strona internetowa, z której nastąpiło połączenie oraz informacje o historii Twoich zakupów lub zawartości Twojego koszyka. Oznacza to, że możesz zobaczyć nasze reklamy na naszej Strony Internetowej oraz na stronach internetowych innych organizacji. Na naszej Strony Internetowej mogą być również wyświetlane reklamy innych organizacji.

Aby móc dostarczać Ci reklamy internetowe, które są dla Ciebie istotne, możemy również połączyć dane, które zbieramy za pośrednictwem plików cookie w przeglądarce Twojego komputera lub z innych urządzeń, z innymi danymi, które zebraliśmy, na przykład z danymi, które pozostawiłeś korzystając ze stron internetowych naszych Partnerów.
Mierzenie skuteczności naszych komunikatów marketingowych, w tym reklam internetowych Pliki cookie mogą powiedzieć nam, czy widziałaś/-eś konkretną reklamę oraz ile czasu upłynęło od momentu, gdy została Ci on wyświetlona. Informacje te pozwalają nam mierzyć skuteczność naszych internetowych kampanii reklamowych oraz kontrolować, ile razy reklama została Ci wyświetlona.

Używamy plików cookie także do pomiaru skuteczności naszych komunikatów marketingowych, przykładowo, poprzez informowanie nas, czy otworzyłaś/-eś marketingową wiadomość e-mail, którą do Ciebie wysłaliśmy.

Twoje możliwości wyboru, jeśli chodzi o Cookies

Pliki cookie w przeglądarce internetowej

Za pomocą ustawień przeglądarki możesz akceptować lub odrzucać nowe pliki cookie oraz usuwać już istniejące. Możesz również ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię o każdym umieszczeniu nowych plików cookie na Twoim komputerze lub innym urządzeniu. Bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu zarządzania plikami cookie można znaleźć korzystając z funkcji pomocy, dostępnej w Twojej przeglądarce internetowej.

Jeśli zdecydujesz się wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookie, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z naszej Strony Internetowej. Na przykład, możesz nie być w stanie dodawać produktów do koszyka, przejść do finalizowania transakcji lub korzystać z tych naszych produktów i usług, które wymagają zalogowania się.

Możesz również zarządzać plikami cookie związanymi z reklamami, używanymi w naszych Usługach, odznaczając poszczególnych dostawców usług wymienionych w powyższej tabeli lub odwiedzając witrynę YourOnlineChoices (http://www.youronlinechoices.com/pl/). Tam, gdzie wyświetlamy spersonalizowane reklamy na stronach internetowych innych organizacji, zwykle będzie wyświetlana ikona AdChoices. Klikając w tę ikonę otrzymasz szczegółowe wskazówki dotyczące kontroli preferencji dla reklam internetowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie YourAdChoices (http://youradchoices.com/).


Jakie prawa Ci przysługują?

W celu wykonywania poniższych praw prosimy o złożenie stosownego żądania pod adresem email: iod@spolecznosci.pl

Prawo dostępu do danych

Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych przez nas. Nazywa się to wnioskiem o dostęp do danych i udzielenie informacji.

Prawo do żądania poprawienia informacji o Tobie

Jeśli uważasz, że posiadamy niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe informacje o Tobie, skontaktuj się z nami, a my je poprawimy.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

Sprzeciw ogólny - rozpatrzymy wówczas Twój sprzeciw wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli po wyważeniu, Twoje prawa, interesy i wolności przeważają nad naszymi interesami w korzystaniu z Twoich danych osobowych, na Twoje żądanie ograniczymy ich wykorzystanie lub je usuniemy.

Sprzeciw w odniesieniu do marketingu bezpośredniego - w przypadku zgłoszenia takiego sprzeciwu zaprzestaniemy wykorzystywania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Istnieje kilka sytuacji, w których możesz ograniczyć wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych, co obejmuje (ale nie ogranicza się do) przypadki, gdy:

Prawo do żądania usunięcia danych

Istnieją sytuacje, w których możesz nam nakazać usunięcie Twoich danych osobowych, co obejmuje (ale nie ogranicza się do) przypadków, gdy:

Prawo do przenoszenia danych

Prawo do przenoszenia danych to nowe prawo umożliwiające każdej osobie w UE na przekazywanie jej danych pomiędzy organizacjami. Skorzystanie z niego nie będzie wiązać się z dodatkowymi opłatami, pozwalając użytkownikom przełączać się pomiędzy dostawcami usług. Będzie polegało na transmisji i dostarczeniu danych osobowych drogą elektroniczną w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do maszynowego odczytu formacie. Wedle Twojego wyboru, dane mogą zostać przesłane do Ciebie lub do wskazanej przez Ciebie osoby trzeciej.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody możesz ją cofnąć w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu cofnięcia zgody.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych:

Chcielibyśmy mieć szansę rozwiązania wszelkich Twoich skarg, jednakże masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, na temat sposobu, w jaki wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe.

Więcej szczegółów na temat praw związanych z ochroną danych osobowych znajduje się również na stronie internetowej organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, o którym mowa powyżej. Jeżeli chcesz uzyskać od nas więcej informacji na temat tych praw, prosimy zapoznać się z sekcją "Z kim kontaktować się w sprawach przetwarzania danych?" poniżej.


Profilowanie

Zebrane od Ciebie dane mogą podlegać profilowaniu, jednak na jego podstawie bez Twojej zgody nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany żadne decyzje wywołujące wobec Ciebie skutki prawne bądź wpływające na Ciebie w podobny sposób.


Czy musisz podawać nam swoje dane?

Podanie Twoich danych jest całkowicie dobrowolne. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych będzie jednak skutkować brakiem możliwości korzystania z Usług w zakresie, w jakim do korzystania z nich niezbędne jest przetwarzanie Twoich danych.


Z kim kontaktować się w sprawach przetwarzania danych?

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem e-mail: iod@spolecznosci.pl.