POLITYKA PRYWATNOŚCI

SPOLECZNOSCI SP. Z O.O. SP. K. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 1. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Dokładamy wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. Niniejszy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszych stron internetowych: www.spolecznosci.pl oraz www.tri-table.com („Serwisy”). Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.
  2. Operatorem Serwisów oraz Administratorem Danych Osobowych użytkowników Serwisów jest spółka Spolecznosci sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa („ADO”).
  3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (L119, 4/5/2016, p.1-88).
  4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach Serwisów („Użytkownicy”) i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika Serwisów informacje w formularzach elektronicznych zamieszczonych w Serwisach,
   2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczka"),
   3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
  5. Serwis zbiera informacje podane przez Użytkownika Serwisów dobrowolnie.
  6. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 2. LOGI SERWERA

  1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisami oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   1. czas nadejścia zapytania,
   2. czas wysłania odpowiedzi,
   3. nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http,
   4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
   5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisów nastąpiło przez odnośnik,
   6. informacje o przeglądarce Użytkownika,
   7. informacje o adresie IP.
  3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony internetowe Serwisów.
  4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwisami.
 3. PLIKI COOKIES

  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisów.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ADO.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisów korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  5. W ramach Serwisów stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisów mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie lub blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej użytkownika.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Serwisach.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z ADO partnerów.
 4. DANE OSOBOWE

  1. Od Użytkowników Serwisów zbieramy dane osobowe w przypadku dobrowolnego wypełnienia przez nich formularzy elektronicznych, dostępnych w Serwisach.
  2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisów, o których mowa w pkt 4.1 powyżej, może następować w celu wypełnienia przez ADO prawnie usprawiedliwionych celów, realizowanych przez ADO albo odbiorców danych, które nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.:
   1. w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisach,
   2. wypełnienia przez ADO obowiązków, które nakładają na niego przepisy prawa,
   3. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług ADO.
  3. Dane osobowe zgromadzone przez ADO mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z ADO na podstawie odrębnych umów, np. dostawcom usług teleinformatycznych.
  4. ADO będzie się kontaktował z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.
  5. ADO zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników Serwisów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
  6. Użytkownikom Serwisów przysługuje prawo:
   1. dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, dokonywania uzupełnień, korekt oraz aktualizacji treści danych,
   2. usunięcia danych osobowych,
   3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   4. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych,
   5. przeniesienia danych osobowych,
   6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do chwili cofnięcia zgody,
   7. do złożenia skargi do właściwego organu w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
  7. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt: iod@spolecznosci.pl
  8. ADO zastrzega sobie prawo do przechowywania (retencji) uzyskanych za pomocą Serwisów informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.
  9. Jakiekolwiek pytania, komentarze, reklamacje lub prośby dotyczące polityki prywatności są mile widziane i powinny być przesyłane na adres email wskazany w punkcie 4.7. powyżej.